Forskning som visar på vikten av vapenlagar belönas

Forskning som visar på vikten av vapenlagar belönas

Stockholmspriset i kriminologi 2020 tilldelas Philip J. Cook och Franklin E. Zimring, båda från USA, för deras evidensbaserade forskning kring vikten av vapenlagar. Prissumman är en miljon kronor.

Stockholmspriset i kriminologi är ett internationellt pris som utdelas av Stiftelsen för Stockholmspriset i kriminologi. Pristagarna utses av en oberoende internationell jury som leds av professorerna Lawrence Sherman och Jerzy Sarnecki.

Forskningen som årets pristagare utfört har avsevärt förbättrat möjligheterna att bekämpa skjutvapenrelaterat våld runt om i världen. I över fem decennier har pristagarnas evidensbaserade forskning belyst de positiva effekterna av restriktiv vapenlagstiftning och därmed stimulerat till viktiga politiska initiativ för att begränsa våld orsakat av skjutvapen.

Årets pristagare har utvecklat viktiga metoder för att påvisa och förstå vilken avgörande roll tillgången till skjutvapen har i relation till antalet dödsfall. De har på ett övertygande sätt kunnat motbevisa påståendet att tillgänglighet till skjutvapen inte skulle påverka volymen skador.

Om pristagarna

Franklin E. Zimring, William G. Simon Professor of Law vid University of California i Berkeley, USA. I mitten av 1960-talet kunde Zimring och hans kollegor bevisa att våld med olika slags vapen resulterade i olika antal dödsfall per attack. Hans forskning konstaterade även att mordstatistiken hade mer att göra med tillgängligheten till skjutvapen än med brottsutvecklingen. I sin bok ”Crime is Not the Problem”, påvisade han till exempel att våldsbrottsligheten var högre i England än i USA, men att antalet dödsfall från våldsamma attacker var mycket högre i USA – som har ett betydligt större antal skjutvapen i privata händer.

Philip J. Cook, ITT/Terry Sanford Professor Emeritus of Public Policy Studies och Professor Emeritus of Sociology and Economics, Duke University, Durham, USA. Under 1970-talet påbörjade Cook arbetet med att jämföra skillnader mellan tillgängligheten till skjutvapen i de 50 amerikanska delstaterna. Han kunde visa att antalet skjutvapenrelaterade självmord stod i stark korrelation till tillgängligheten till skjutvapen i respektive delstat. Därefter skapade han en modell som kunde förutspå antalet skjutvapenrelaterade dödsfall i förhållande till antalet skjutvapen på en viss plats. Modellen används idag för att studera en rad fenomen, bland annat hur stor risken är att polisen skjuter någon till döds.

Om priset

Stockholmspriset i kriminologi är ett internationellt pris som utdelas årligen av Stiftelsen för Stockholmspriset i kriminologi. Prisceremonin sammanfaller med Stockholm Criminology Symposium som arrangeras av Brottsförebyggande rådet. Prissumman är en miljon svenska kronor och pristagarna utses av en oberoende internationell jury som leds av professorerna Lawrence Sherman och Jerzy Sarnecki.

Priset delas ut för framstående prestationer inom kriminologisk forskning eller för den praktiska tillämpningen av forskningsresultat för att minska brottsligheten och främja de mänskliga rättigheterna.

Prisets syfte är att främja

  • ökad kunskap gällande brottsorsaker på individuell och strukturell nivå
  • en mer effektiv och human politik gällande behandlingen av brottslingar
  • ökad kunskap om alternativa brottsförebyggande åtgärder både inom rättsväsendet och det civila samhället
  • praxis för hjälp till brottsoffer samt till förbättrade metoder för att på ett globalt plan minska myndighetsmissbruk inom rättsväsendet.

Priset delades ut första gången i Stockholms stadshus i juni 2006 med Jerry Lees Stiftelse som ursprunglig bidragsgivare. Stiftelsen för Stockholmspriset i kriminologi grundades 2012 av Torsten Söderbergs Stiftelse tillsammans med den svenska regeringen. Donationen från Torsten Söderbergs Stiftelsens gjordes till minne av med.dr h.c. Edvard Söderberg.

Läs mer

Hela pressmeddelandet finns på Stockholms universitet
The Stockholm Prize in Criminology (in English)

Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap till Peter Wahlgren

Med anledning av tillträdet håller Peter Wahlgren en installationsföreläsning med titeln ”Från Lex Scripta till Lag 4.0”. Föreläsningen hålls onsdag 29 januari 2020 och inleds med att den tidigare innehavaren […]

Beslut i 2019 års anslagsgivning

Torsten Söderbergs Stiftelse har 2019 beviljat drygt 18 miljoner kronor till forskning fördelat på ämnesområdena medicin, ekonomi, rättsvetenskap och övrigt.

Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin till forskning om hjärnans utveckling

Sten Linnarsson, professor i molekylär systembiologi tilldelas Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2018 för arbetet med att åstadkomma en detaljerad karta över den mänskliga hjärnan.

Ansökningsperiod 2019

Stiftelsens ansökningsperiod för 2019 är avslutad.

Torsten och Ragnar Söderbergs professur i ekonomi 2019 till forskning om klimat och ojämlikheter

Per Krusell är professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi på Stockholms universitet. Hans forskning rör sig inom det breda ämnet makroekonomi. På senare år har Per Krusell bland […]

Stiftelsens verksamhetsår 2018

Torsten Söderbergs Stiftelse beviljade under 2018 cirka 53 miljoner kronor till forskning fördelat på ämnesområdena medicin, ekonomi, rättsvetenskap och övrigt. Nära 48 miljoner ur ordinarie anslagsgivning.

Torsten och Wanja Söderbergs nordiska pris i design och konsthantverk har delats ut för sista gången

Torsten och Wanja Söderbergs pris i design och konsthantverk har under ett kvarts sekel uppmärksammat nyskapande och framstående gärningar inom design och konsthantverk i Norden. Priset instiftades med anledning av […]

Tomas Söderberg 1936–2019

Torsten Söderbergs Stiftelses ordförande fil.dr h.c. Tomas Söderberg har efter en kort tids sjukdom gått bort i början av det nya året i en ålder av 82 år.

Beslut i 2018 års anslagsgivning

Utgångspunkten i anslagsgivningen är donatorernas vilja och forskningsprojektens kvalitet. Var god avvakta beslutsbrev för definitivt besked och villkor för anslaget. Läs igenom anslagsvillkoren noga eftersom stiftelsen kan ha beviljat delar […]

Svenska industridesignpionjärer – i bokform och utställning

A&E Design står bakom formgivningen av många kända vardagsföremål och ergonomiska hjälpmedel. I år är det 50 år sedan företaget startades.

Nästa sida »