Försäkring

Forskare som beviljas stipendium från Torsten Söderbergs Stiftelse, på minst 6 månader och 40 % av heltid, tilldelas även ett bidrag till försäkring.

För anslagsperioden 2018 är stiftelsens bidrag till försäkring för doktorander 66 000 kr, per år och heltid, samt för disputerade forskare 90 000 kr, per år och heltid. För anslag beviljade 2017 och tidigare gäller andra nivåer.

Beloppet ska användas till personförsäkringar, t.ex. pensionsförsäkring, sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring. Stipendiaten ansvarar själv att försäkringen tecknas och att den anges vid del- respektive slutrapportering.

Doktorander

Stipendiefinansierade doktorander som är antagna vid ett svenskt statligt universitet eller en statlig högskola kan även vända sig till Kammarkollegiet för information om deras särskilda doktorandförsäkring.

Läs mer
Kammarkollegiet

Min sida