Edvard Söderberg hedras med stor donation till kriminologiforskning

Edvard Söderberg hedras med stor donation till kriminologiforskning

Torsten Söderbergs Stiftelse har för att hedra minnet av med. dr h.c. KI Edvard Söderberg, beslutat att tillsammans med Svenska staten bilda Stiftelsen för Stockholmspriset i kriminologi. Torsten Söderbergs Stiftelse bidrar med 16 miljoner kronor och staten med 14 miljoner kronor

Stiftelsen Stockholmspriset i kriminologi bildas för att skapa förutsättningar för att långsiktigt stärka kunskapsbasen inom rättsväsendet och säkra prisets fortlevnad.

Edvard Söderberg var under en lång följd av år vice ordförande för Torsten Söderbergs Stiftelse och gemensam direktör för de två brödrastiftelserna Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelser.

”Edvard var mycket involverad när initiativet till Stockholmspriset i Kriminologi togs för knappt tio år sedan. Denna satsning gör vi för att hedra hans mångåriga och värdefulla insatser för Torsten Söderbergs Stiftelse. Det känns också betryggande att priset genom den nyinrättade stiftelsen permanentas och inte kommer vara beroende av årliga bidrag så som varit fallet hittills”, säger Tomas Söderberg som är ordförande i Torsten Söderbergs Stiftelse

Stiftelseförordnandet undertecknas av justitieminister Beatrice Ask och Torsten Söderbergs Stiftelse vid en särskild ceremoni på Rosenbad fredagen den 11 maj 2012.

”Internationellt utbyte av kunskap och forskning inom rättsväsendets område är av stor betydelse för att ständigt kunna förbättra brottsbekämpningen och öka medborgarnas trygghet”, säger justitieminister Beatrice Ask.

Den nyinrättade stiftelsen främjar vetenskaplig forskning i kriminologi som bidrar till:

  • bättre kunskap om såväl individrelaterade som strukturella orsaker till brott
  • en kunskapsbaserad och human utformning av samhällets reaktion på brott
  • att utveckla kunskaperna om brottsförebyggande strategier inom och utom rättsväsendet
  • verkningsfulla strategier för stöd till och skydd för personer som utsatts för brott
  • effektiva metoder för att förbättra rättssäkerheten och bekämpa det globala problemet med maktmissbruk och korruption som kan förekomma inom rättsväsendet.

Stiftelsen verkar för detta ändamål genom att bekosta ett årligt internationellt pris på kriminologins område.

Mer information

Stockholms universitet
Edvard Söderberg in memoriam – artikel s. 4 i årsskrift 2010
Edvard Söderberg – artikel s. 4f i årsskrift 2008

Söderbergska priset i medicin för forskning om alkoholism

Markus Heilig, professor i psykiatri vid Linköpings universitet, får Söderbergska priset i medicin 2018, för viktiga forskningsinsatser för förståelsen av affektiva sjukdomar och alkoholism.

Beslut i 2017 års anslagsgivning

Utgångspunkten i anslagsgivningen är donatorernas vilja och forskningsprojektens kvalitet. Var god avvakta beslutsbrev för definitivt besked och villkor för anslaget. Läs igenom anslagsvillkoren noga eftersom stiftelsen kan ha beviljat delar […]

Hur kan vi bäst förstå varför ojämlikhet överförs mellan generationer?

Ojämlikhet i välbefinnande mellan individer och grupper har ofta varit i centrum för den offentliga debatten, inte minst de senaste åren. I föreläsningen sammanställer Mikael Lindahl resultat från sin forskning […]

”Så blir polisen effektiv – studera brottsmönster, inte enskilda brottsfall”

Stockholmspriset i kriminologi 2018 tilldelas professor Herman Goldstein för hans globala påverkan i att effektivisera och förbättra polisens arbete.

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2017 till den norske ljus- och möbeldesignern Daniel Rybakken

Röhsska museets prisnämnd för Torsten och Wanja Söderbergs pris, med medel från Torsten Söderbergs Stiftelse, har beslutat att tilldela Daniel Rybakken årets pris om 1 miljon svenska kronor.

Stiftelsens verksamhetsår 2016

Torsten Söderbergs Stiftelses anslagsgivning uppgick till drygt 74 miljoner kronor under verksamhetsåret 2016.

Rättvisediplomati i Pufendorfs anda

Aggestam har under större delen av sin akademiska karriär ägnat sig åt forskning inom diplomati, freds- och konfliktlösning och därmed verkat i Pufendorfs anda. Som innehavare av Pufendorfprofessuren kommer Aggestam […]

Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2016 till bakterieforskare

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att tilldela Fredrik Bäckhed, Göteborgs universitet, Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2016.

Beslut i 2016 års anslagsgivning

Torsten Söderbergs Stiftelse presenterar 2016 års beviljade anslag som totalt uppgår till över 74 miljoner kronor fördelat på ämnesområdena medicin, ekonomi, rättsvetenskap och övrigt.

Förskola inte bra för alla – så kan vi drastiskt minska andelen manliga våldsbrottslingar

Stockholmspriset i kriminologi 2017 tilldelas professor Richard E. Tremblay (Kanada) för att ha funnit grundläggande, vetenskapliga samband mellan biologi och sociala faktorer inom mänsklig utveckling.

Nästa sida »