Edvard Söderberg hedras med stor donation till kriminologiforskning

Edvard Söderberg hedras med stor donation till kriminologiforskning

Torsten Söderbergs Stiftelse har för att hedra minnet av med. dr h.c. KI Edvard Söderberg, beslutat att tillsammans med Svenska staten bilda Stiftelsen för Stockholmspriset i kriminologi. Torsten Söderbergs Stiftelse bidrar med 16 miljoner kronor och staten med 14 miljoner kronor

Stiftelsen Stockholmspriset i kriminologi bildas för att skapa förutsättningar för att långsiktigt stärka kunskapsbasen inom rättsväsendet och säkra prisets fortlevnad.

Edvard Söderberg var under en lång följd av år vice ordförande för Torsten Söderbergs Stiftelse och gemensam direktör för de två brödrastiftelserna Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelser.

”Edvard var mycket involverad när initiativet till Stockholmspriset i Kriminologi togs för knappt tio år sedan. Denna satsning gör vi för att hedra hans mångåriga och värdefulla insatser för Torsten Söderbergs Stiftelse. Det känns också betryggande att priset genom den nyinrättade stiftelsen permanentas och inte kommer vara beroende av årliga bidrag så som varit fallet hittills”, säger Tomas Söderberg som är ordförande i Torsten Söderbergs Stiftelse

Stiftelseförordnandet undertecknas av justitieminister Beatrice Ask och Torsten Söderbergs Stiftelse vid en särskild ceremoni på Rosenbad fredagen den 11 maj 2012.

”Internationellt utbyte av kunskap och forskning inom rättsväsendets område är av stor betydelse för att ständigt kunna förbättra brottsbekämpningen och öka medborgarnas trygghet”, säger justitieminister Beatrice Ask.

Den nyinrättade stiftelsen främjar vetenskaplig forskning i kriminologi som bidrar till:

  • bättre kunskap om såväl individrelaterade som strukturella orsaker till brott
  • en kunskapsbaserad och human utformning av samhällets reaktion på brott
  • att utveckla kunskaperna om brottsförebyggande strategier inom och utom rättsväsendet
  • verkningsfulla strategier för stöd till och skydd för personer som utsatts för brott
  • effektiva metoder för att förbättra rättssäkerheten och bekämpa det globala problemet med maktmissbruk och korruption som kan förekomma inom rättsväsendet.

Stiftelsen verkar för detta ändamål genom att bekosta ett årligt internationellt pris på kriminologins område.

Mer information

Stockholms universitet
Edvard Söderberg in memoriam – artikel s. 4 i årsskrift 2010
Edvard Söderberg – artikel s. 4f i årsskrift 2008

Tomas Söderberg 1936–2019

Torsten Söderbergs Stiftelses ordförande fil.dr h.c. Tomas Söderberg har efter en kort tids sjukdom gått bort i början av det nya året i en ålder av 82 år.

Beslut i 2018 års anslagsgivning

Utgångspunkten i anslagsgivningen är donatorernas vilja och forskningsprojektens kvalitet. Var god avvakta beslutsbrev för definitivt besked och villkor för anslaget. Läs igenom anslagsvillkoren noga eftersom stiftelsen kan ha beviljat delar […]

Svenska industridesignpionjärer – i bokform och utställning

A&E Design står bakom formgivningen av många kända vardagsföremål och ergonomiska hjälpmedel. I år är det 50 år sedan företaget startades.

Statligt assisterat narkotikabruk leder till minskad brottslighet

Stockholmspriset i kriminologi 2019 tilldelas Schweiz tidigare förbundspresident Ruth Dreifuss och den amerikanska professorn Peter Reuter för deras pionjärarbete som på ett väsentligt sätt förbättrat behandlingen av narkotikamissbruk.

Mölndals stadsmuseum levandegör historien

ENTER Mölndal – Tulebosjön – en platsspecifik upplevelse om de bronsåldersfynd som gjorts vid Tulebosjön i Kållered.

Ansök 2018

Ämnesområden Torsten Söderbergs Stiftelse ger anslag till vetenskaplig forskning inom områdena medicin, ekonomi och rättsvetenskap. I viss utsträckning stöds även forskning inom andra områden, vilka samlas under kategorin ”övrigt”, till exempel kultur […]

Torsten Söderbergs Stiftelse välkomnar ny kanslichef

Närmast kommer Sabina från Uppsala kommun där hon varit chef för kulturförvaltningens stabsavdelning. Tidigare var hon även chef för Stadsbiblioteket i Uppsala. Sabina har akademisk bakgrund inom konstvetenskap samt biblioteks- […]

Stiftelsens verksamhetsår 2017

Torsten Söderbergs Stiftelses anslagsgivning uppgick till drygt 55 miljoner kronor under verksamhetsåret 2017.

Årets Torsten Söderbergs akademiprofessor i medicin vill få hjärnan att reparera sig själv från nervskador

Thomas Perlmann, professor och forskargruppledare vid Karolinska Institutet, tilldelas Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2018.

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2018 till den isländske designern Brynjar Sigurðarson

Röhsska museets prisnämnd för Torsten och Wanja Söderbergs pris, med medel från Torsten Söderbergs Stiftelse, har beslutat att tilldela Brynjar Sigurðarson årets pris om 1 miljon svenska kronor.

Nästa sida »