Aktuellt

Edvard Söderberg hedras med stor donation till kriminologiforskning

Torsten Söderbergs Stiftelse bildar tillsammans med Svenska staten ”Stiftelsen för Stockholmspriset i kriminologi”.

Stiftelsens verksamhetsår 2011

Stiftelsens anslagsgivning under 2011 uppgick till nära 131 miljoner kronor, en ökning med närmare nio miljoner kronor från föregående år.

Söderbergska handelspriset 2012 till Jarno Vanhatapio

Det Söderbergska handelspriset tilldelas en entreprenör som har bidragit till att utveckla försäljning och distribution med hjälp av internet.

Söderbergska priset i medicin 2012 till professor Christopher Gillberg

Professor Christopher Gillberg mottog det Söderbergska priset i medicin 2012 för sitt arbete inom det neuropsykiatriska forskningsområdet.

Beslut i 2011 års anslagsgivning

Torsten Söderbergs Stiftelsens totala anslagsgivning år 2011 uppgår till nära 131 miljoner kronor.

Henrik Vibskov – mode, konst, musik, show

Årets mottagare av Torsten och Wanja Söderbergs Pris, Henrik Vibskov, är född i Kjellerup i Danmark i början av 1970-talet.

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2011 till den danske modedesignern Henrik Vibskov

Röhsska museets prisnämnd för Torsten och Wanja Söderbergs pris har tilldelat Henrik Vibskov årets pris om en miljon kronor.

Söderbergska handelspriset 2011 till professorerna Karin M. Ekström och Magnus Söderlund

Det Söderbergska handelspriset tilldelas Karin M. Ekström och Magnus Söderlund för sina studier av konsumenters beteenden.

Söderbergska priset i ekonomi 2011 till professor Bertil Holmlund

Professor Bertil Holmlund tilldelades det Söderbergska priset i ekonomi 2011 för hans vetenskapliga insatser i arbetsmarknadsekonomi.

Lars Nyberg tilldelas Torsten och Ragnar Söderbergs forskningsprofessur i medicin 2011

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat tilldela professor Lars Nyberg Söderbergs donationsprofessur i medicinsk forskning 2011.

« Föregående sidaNästa sida »