Aktuellt

Patrik Ernfors får Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2012

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat tilldela Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2012 till Patrik Ernfors.

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2012 till den norske smyckeingenjören Sigurd Bronger

Röhsska museets prisnämnd för Torsten och Wanja Söderbergs pris har tilldelat Sigurd Bronger årets pris på en miljon svenska kronor.

Nordic Design Today på Esbo moderna konstmuseum

Nordisk design idag – fem mottagare av Torsten och Wanja Söderbergs pris visas på EMMA, Espoo Museum of Modern Art i Finland.

Professor Jan van Dijk tilldelas Stockholmspriset i kriminologi 2012

Årets pris tilldelas professor Jan van Dijk för sitt arbete med the International Crime Victims Survey.

Professor Thomas Helleday installationsföreläser avseende Söderbergs professur

År 2010 mottog Karolinska Institutet Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelsers jubileumsdonation på 100 miljoner kronor.

Edvard Söderberg hedras med stor donation till kriminologiforskning

Torsten Söderbergs Stiftelse bildar tillsammans med Svenska staten ”Stiftelsen för Stockholmspriset i kriminologi”.

Stiftelsens verksamhetsår 2011

Stiftelsens anslagsgivning under 2011 uppgick till nära 131 miljoner kronor, en ökning med närmare nio miljoner kronor från föregående år.

Söderbergska handelspriset 2012 till Jarno Vanhatapio

Det Söderbergska handelspriset tilldelas en entreprenör som har bidragit till att utveckla försäljning och distribution med hjälp av internet.

Söderbergska priset i medicin 2012 till professor Christopher Gillberg

Professor Christopher Gillberg mottog det Söderbergska priset i medicin 2012 för sitt arbete inom det neuropsykiatriska forskningsområdet.

Beslut i 2011 års anslagsgivning

Torsten Söderbergs Stiftelsens totala anslagsgivning år 2011 uppgår till nära 131 miljoner kronor.

« Föregående sidaNästa sida »