Cancerforskaren Sten Eirik W. Jacobsen får Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2015

Cancerforskaren Sten Eirik W. Jacobsen får Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2015

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat tilldela Sten Eirik Waelgaard Jacobsen, Karolinska Institutet, Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2015 ”för sina banbrytande studier av blodcellers normala utmognad och canceromvandling”.

Sten Eirik W. Jacobsen fick Tobias Priset 2014 och arbetar under fem år med anslag från Tobias Stiftelsen. Han kommer därefter att tillträda Torsten Söderbergs akademiprofessur. Anslaget, som uppgår till sammanlagt 10 miljoner kronor, är finansierat av Torsten Söderbergs Stiftelse och möjliggör forskning på heltid i fem år.

”Mottagandet av Torsten Söderbergs akademiprofessur innebär ett viktigt erkännande av vår forskning. Samtidigt ger det mer långsiktiga resurser och en möjlighet att inrikta sig på ännu mer banbrytande forskning – en möjlighet till state-of-the-art forskning!” säger Sten Eirik W. Jacobsen.

Som en av de ledande forskarna inom sitt område, hematopoes, fokuserar Jacobsen på hur stamcellerna i blodsystemet bildar kroppens olika typer av blodceller och immunsystem inom området blodcellsnybildning. Hos vuxna bildas normalt flera miljoner nya blodceller varje sekund och de blodbildande stamcellerna har förmåga att balansera bildningen av röda och vita blodkroppar samt blodplättar.

När kroppen går från att producera normala blodceller till att producera cancer i blodet kallas det leukemi. För att få kunskap om hur leukemi och andra blodsjukdomar uppstår har en forskargrupp under Jacobsens ledning undersökt hur en stamcell normalt utvecklas till olika blodceller och hur de olika mekanismerna för reglering fungerar. Det gör man genom att studera en grupp patienter med Myelodysplastiskt syndrom, MDS, en typ av blodcancer som ofta utvecklas till leukemi. Man har också försökt identifiera och förstå hur leukemiska stamceller uppstår. Detta är viktigt för att förstå hur MDS-stamceller leder till leukemi och hur man kan hindra återfall av sjukdomen.

Jacobsens forskning har identifierat stamceller och viktiga förstadier till blodbildning som sker i stamceller vilket har sin betydelse vid stamcellstransplantationer som används för att bota både leukemi och andra sjukdomar i blod och immunsystemet.

Vid en stamcellstransplantation får patienten nya, friska stamceller, oftast från en annan person, överförda till kroppen. Genom att identifiera viktiga blodbildande stamceller och förstadier, samt regleringen av dessa, hoppas forskarna snabba på produktionen av livsviktiga blodceller, något som annars tar lång tid. Ett annat och större problem är återfall i leukemi eller MDS efter en stamcellstransplantation. Genom att identifiera vilka stamcellerna som orsakar återfall kan Jacobsens forskarteam fokusera på hur man bättre kan eliminera dessa innan eller efter transplantationen.

Läs mer

Kungl. Vetenskapsakademien
Karolinska Institutet

Foto: Ulf Sirborn, KI

Torsten och Wanja Söderbergs nordiska pris i design och konsthantverk har delats ut för sista gången

Torsten och Wanja Söderbergs pris i design och konsthantverk har under ett kvarts sekel uppmärksammat nyskapande och framstående gärningar inom design och konsthantverk i Norden. Priset instiftades med anledning av […]

Tomas Söderberg 1936–2019

Torsten Söderbergs Stiftelses ordförande fil.dr h.c. Tomas Söderberg har efter en kort tids sjukdom gått bort i början av det nya året i en ålder av 82 år.

Beslut i 2018 års anslagsgivning

Utgångspunkten i anslagsgivningen är donatorernas vilja och forskningsprojektens kvalitet. Var god avvakta beslutsbrev för definitivt besked och villkor för anslaget. Läs igenom anslagsvillkoren noga eftersom stiftelsen kan ha beviljat delar […]

Svenska industridesignpionjärer – i bokform och utställning

A&E Design står bakom formgivningen av många kända vardagsföremål och ergonomiska hjälpmedel. I år är det 50 år sedan företaget startades.

Statligt assisterat narkotikabruk leder till minskad brottslighet

Stockholmspriset i kriminologi 2019 tilldelas Schweiz tidigare förbundspresident Ruth Dreifuss och den amerikanska professorn Peter Reuter för deras pionjärarbete som på ett väsentligt sätt förbättrat behandlingen av narkotikamissbruk.

Mölndals stadsmuseum levandegör historien

ENTER Mölndal – Tulebosjön – en platsspecifik upplevelse om de bronsåldersfynd som gjorts vid Tulebosjön i Kållered.

Ansök 2018

Ämnesområden Torsten Söderbergs Stiftelse ger anslag till vetenskaplig forskning inom områdena medicin, ekonomi och rättsvetenskap. I viss utsträckning stöds även forskning inom andra områden, vilka samlas under kategorin ”övrigt”, till exempel kultur […]

Torsten Söderbergs Stiftelse välkomnar ny kanslichef

Närmast kommer Sabina från Uppsala kommun där hon varit chef för kulturförvaltningens stabsavdelning. Tidigare var hon även chef för Stadsbiblioteket i Uppsala. Sabina har akademisk bakgrund inom konstvetenskap samt biblioteks- […]

Stiftelsens verksamhetsår 2017

Torsten Söderbergs Stiftelses anslagsgivning uppgick till drygt 55 miljoner kronor under verksamhetsåret 2017.

Årets Torsten Söderbergs akademiprofessor i medicin vill få hjärnan att reparera sig själv från nervskador

Thomas Perlmann, professor och forskargruppledare vid Karolinska Institutet, tilldelas Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2018.

Nästa sida »