Cancerforskaren Sten Eirik W. Jacobsen får Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2015

Cancerforskaren Sten Eirik W. Jacobsen får Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2015

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat tilldela Sten Eirik Waelgaard Jacobsen, Karolinska Institutet, Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2015 ”för sina banbrytande studier av blodcellers normala utmognad och canceromvandling”.

Sten Eirik W. Jacobsen fick Tobias Priset 2014 och arbetar under fem år med anslag från Tobias Stiftelsen. Han kommer därefter att tillträda Torsten Söderbergs akademiprofessur. Anslaget, som uppgår till sammanlagt 10 miljoner kronor, är finansierat av Torsten Söderbergs Stiftelse och möjliggör forskning på heltid i fem år.

”Mottagandet av Torsten Söderbergs akademiprofessur innebär ett viktigt erkännande av vår forskning. Samtidigt ger det mer långsiktiga resurser och en möjlighet att inrikta sig på ännu mer banbrytande forskning – en möjlighet till state-of-the-art forskning!” säger Sten Eirik W. Jacobsen.

Som en av de ledande forskarna inom sitt område, hematopoes, fokuserar Jacobsen på hur stamcellerna i blodsystemet bildar kroppens olika typer av blodceller och immunsystem inom området blodcellsnybildning. Hos vuxna bildas normalt flera miljoner nya blodceller varje sekund och de blodbildande stamcellerna har förmåga att balansera bildningen av röda och vita blodkroppar samt blodplättar.

När kroppen går från att producera normala blodceller till att producera cancer i blodet kallas det leukemi. För att få kunskap om hur leukemi och andra blodsjukdomar uppstår har en forskargrupp under Jacobsens ledning undersökt hur en stamcell normalt utvecklas till olika blodceller och hur de olika mekanismerna för reglering fungerar. Det gör man genom att studera en grupp patienter med Myelodysplastiskt syndrom, MDS, en typ av blodcancer som ofta utvecklas till leukemi. Man har också försökt identifiera och förstå hur leukemiska stamceller uppstår. Detta är viktigt för att förstå hur MDS-stamceller leder till leukemi och hur man kan hindra återfall av sjukdomen.

Jacobsens forskning har identifierat stamceller och viktiga förstadier till blodbildning som sker i stamceller vilket har sin betydelse vid stamcellstransplantationer som används för att bota både leukemi och andra sjukdomar i blod och immunsystemet.

Vid en stamcellstransplantation får patienten nya, friska stamceller, oftast från en annan person, överförda till kroppen. Genom att identifiera viktiga blodbildande stamceller och förstadier, samt regleringen av dessa, hoppas forskarna snabba på produktionen av livsviktiga blodceller, något som annars tar lång tid. Ett annat och större problem är återfall i leukemi eller MDS efter en stamcellstransplantation. Genom att identifiera vilka stamcellerna som orsakar återfall kan Jacobsens forskarteam fokusera på hur man bättre kan eliminera dessa innan eller efter transplantationen.

Läs mer

Kungl. Vetenskapsakademien
Karolinska Institutet

Foto: Ulf Sirborn, KI

Söderbergska priset i medicin för forskning om alkoholism

Markus Heilig, professor i psykiatri vid Linköpings universitet, får Söderbergska priset i medicin 2018, för viktiga forskningsinsatser för förståelsen av affektiva sjukdomar och alkoholism.

Beslut i 2017 års anslagsgivning

Utgångspunkten i anslagsgivningen är donatorernas vilja och forskningsprojektens kvalitet. Var god avvakta beslutsbrev för definitivt besked och villkor för anslaget. Läs igenom anslagsvillkoren noga eftersom stiftelsen kan ha beviljat delar […]

Hur kan vi bäst förstå varför ojämlikhet överförs mellan generationer?

Ojämlikhet i välbefinnande mellan individer och grupper har ofta varit i centrum för den offentliga debatten, inte minst de senaste åren. I föreläsningen sammanställer Mikael Lindahl resultat från sin forskning […]

”Så blir polisen effektiv – studera brottsmönster, inte enskilda brottsfall”

Stockholmspriset i kriminologi 2018 tilldelas professor Herman Goldstein för hans globala påverkan i att effektivisera och förbättra polisens arbete.

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2017 till den norske ljus- och möbeldesignern Daniel Rybakken

Röhsska museets prisnämnd för Torsten och Wanja Söderbergs pris, med medel från Torsten Söderbergs Stiftelse, har beslutat att tilldela Daniel Rybakken årets pris om 1 miljon svenska kronor.

Stiftelsens verksamhetsår 2016

Torsten Söderbergs Stiftelses anslagsgivning uppgick till drygt 74 miljoner kronor under verksamhetsåret 2016.

Rättvisediplomati i Pufendorfs anda

Aggestam har under större delen av sin akademiska karriär ägnat sig åt forskning inom diplomati, freds- och konfliktlösning och därmed verkat i Pufendorfs anda. Som innehavare av Pufendorfprofessuren kommer Aggestam […]

Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2016 till bakterieforskare

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att tilldela Fredrik Bäckhed, Göteborgs universitet, Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2016.

Beslut i 2016 års anslagsgivning

Torsten Söderbergs Stiftelse presenterar 2016 års beviljade anslag som totalt uppgår till över 74 miljoner kronor fördelat på ämnesområdena medicin, ekonomi, rättsvetenskap och övrigt.

Förskola inte bra för alla – så kan vi drastiskt minska andelen manliga våldsbrottslingar

Stockholmspriset i kriminologi 2017 tilldelas professor Richard E. Tremblay (Kanada) för att ha funnit grundläggande, vetenskapliga samband mellan biologi och sociala faktorer inom mänsklig utveckling.

Nästa sida »