Beslut i 2015 års anslagsgivning

Beslut i 2015 års anslagsgivning

Torsten Söderbergs Stiftelse har den senaste femårsperioden anslagit i snitt ca 100 miljoner kronor per år till vetenskaplig forsknings- och undervisningsverksamhet inom sina huvudområden medicin, ekonomi, rättsvetenskap samt övrigt. Utgångspunkten i anslagsgivningen är donatorernas vilja och forskningsprojektens kvalitet.

År 2015 anslogs över 80 miljoner kronor som fördelade sig på följande vis:

Ämnesområde
Medicin                      31 023 850
Ekonomi                    22 676 617
Rättsvetenskap        15 758 437
Övrigt                         10 616 704

Mottagare
Göteborgs universitet                                 23 317 054
Kungl. Vetenskapsakademien                   10 296 000
Karolinska institutet                                      8 600 000
Lunds universitet                                           7 048 390
Handelshögskolan i Stockholm/SIR            6 665 000
Stockholms universitet                                 5 730 000
Uppsala universitet                                       5 404 850
Örebro universitet                                         1 339 000
Övriga mottagare                                        11 675 314

Samtliga beviljade anslag presenteras under respektive ämnesområde.

Stiftelsens anslagsgivning under de senaste fem åren ger vid handen en relativt jämn beviljandegrad mellan könen. Sett till antalet ansökningar från respektive grupp beviljades kvinnor ca 17 procent av ansökningarna och män ca 20 procent.

Snedvridningar baserat på kön i forskningsvärlden är en viktig och komplex fråga. För att peka på några aspekter – antalet ansökningar från manliga huvudsökande är generellt sett högre och omfattar större belopp än ansökningarna från kvinnliga huvudsökande. Det är önskvärt att universitet och högskolor arbetar för att motverka sådana asymmetrier och samtidigt säkerställer bibehållen eller ökad kvalitet i ansökningar och forskningsprojekt.

Stiftelsen ser gärna, utan att ge avkall på kvalitet, en jämnare fördelning av forskningsansökningar och forskningsanslag mellan kvinnor och män.

Läs mer

Beviljade anslag

Ansökningsperiod 2019

Stiftelsens ansökningsperiod för 2019 öppnar den 10 augusti och stänger den 1 september kl. 17.00.

Torsten och Ragnar Söderbergs professur i ekonomi 2019 till forskning om klimat och ojämlikheter

Per Krusell är professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi på Stockholms universitet. Hans forskning rör sig inom det breda ämnet makroekonomi. På senare år har Per Krusell bland […]

Stiftelsens verksamhetsår 2018

Torsten Söderbergs Stiftelse beviljade under 2018 cirka 53 miljoner kronor till forskning fördelat på ämnesområdena medicin, ekonomi, rättsvetenskap och övrigt. Nära 48 miljoner ur ordinarie anslagsgivning.

Torsten och Wanja Söderbergs nordiska pris i design och konsthantverk har delats ut för sista gången

Torsten och Wanja Söderbergs pris i design och konsthantverk har under ett kvarts sekel uppmärksammat nyskapande och framstående gärningar inom design och konsthantverk i Norden. Priset instiftades med anledning av […]

Tomas Söderberg 1936–2019

Torsten Söderbergs Stiftelses ordförande fil.dr h.c. Tomas Söderberg har efter en kort tids sjukdom gått bort i början av det nya året i en ålder av 82 år.

Beslut i 2018 års anslagsgivning

Utgångspunkten i anslagsgivningen är donatorernas vilja och forskningsprojektens kvalitet. Var god avvakta beslutsbrev för definitivt besked och villkor för anslaget. Läs igenom anslagsvillkoren noga eftersom stiftelsen kan ha beviljat delar […]

Svenska industridesignpionjärer – i bokform och utställning

A&E Design står bakom formgivningen av många kända vardagsföremål och ergonomiska hjälpmedel. I år är det 50 år sedan företaget startades.

Statligt assisterat narkotikabruk leder till minskad brottslighet

Stockholmspriset i kriminologi 2019 tilldelas Schweiz tidigare förbundspresident Ruth Dreifuss och den amerikanska professorn Peter Reuter för deras pionjärarbete som på ett väsentligt sätt förbättrat behandlingen av narkotikamissbruk.

Mölndals stadsmuseum levandegör historien

ENTER Mölndal – Tulebosjön – en platsspecifik upplevelse om de bronsåldersfynd som gjorts vid Tulebosjön i Kållered.

Torsten Söderbergs Stiftelse välkomnar ny kanslichef

Närmast kommer Sabina från Uppsala kommun där hon varit chef för kulturförvaltningens stabsavdelning. Tidigare var hon även chef för Stadsbiblioteket i Uppsala. Sabina har akademisk bakgrund inom konstvetenskap samt biblioteks- […]

Nästa sida »