Årets Torsten Söderbergs akademiprofessor i medicin vill få hjärnan att reparera sig själv från nervskador

Årets Torsten Söderbergs akademiprofessor i medicin vill få hjärnan att reparera sig själv från nervskador

Thomas Perlmann, professor och forskargruppledare vid Karolinska Institutet, tilldelas Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2017 ”för hans banbrytande forskning kring hur dopaminproducerande nervceller utvecklas”. Anslaget är på 10 miljoner kronor under en femårsperiod.

Går det att få den mänskliga hjärnan att nybilda dopaminceller och på så vis reparera sig själv från allvarliga sjukdomar som Parkinsons? Det är en av de centrala frågeställningarna i professor Thomas Perlmanns forskning. Han leder en forskargrupp på det nyinvigda biomedicum på Karolinska Institutet i Solna.

– Det här bidraget kommer vid en väldigt lyckad tidpunkt, precis när vi planerar att ta forskningen mot delvis nya inriktningar. Det betyder oerhört mycket för våra möjligheter att komma vidare, säger Thomas Perlmann, professor i molekylär utvecklingsbiologi, vid Karolinska Institutet.

Perlmanns tidigare forskning har handlat om att förstå hur nervcellerna bildas i fosterstadiet och vad det är som gör att stamcellerna blir just dopaminceller. Förlusten av dopaminceller är förknippad med många av de allvarliga symptom som drabbar patienter med Parkinsons sjukdom. Störningar i dopamincellernas funktion är även associerad med andra allvarliga sjukdomstillstånd – till exempel schizofreni, autism och drogberoende.

– Vi vill förstå varför det normalt inte sker någon nybildning av den här typen av nervceller hos människor när flera djurarter kan nybilda celler. Det är en viktig grundläggande frågeställning men det vore också väldigt spännande om man kan få hjärnan att reaktivera nybildningen av nervceller och på så sätt få hjärnan att reparera sig själv. Om vi hittade den mekanismen skulle det öppna för möjligheterna att bota eller åtminstone förbättra diagnosen för människor som har drabbats av exempelvis Parkinsons sjukdom, säger Thomas Perlmann.

Om professuren

Professuren skall främja internationellt ledande forskning inom det medicinska området genom att möjliggöra för innehavaren att på heltid ägna sig åt forskning under fem år vid en svensk medicinsk fakultet. Anslagsbeloppet är två miljoner kronor per år i fem år från Torsten Söderbergs Stiftelse.

Medicinprofessuren bereds och beslutas av Kungl. Vetenskapsakademien efter peer-review-förfarande.

Läs mer

Kungl. Vetenskapsakademien

 

Ansökningsperiod 2019

Stiftelsens ansökningsperiod för 2019 öppnar den 10 augusti och stänger den 1 september kl. 17.00.

Torsten och Ragnar Söderbergs professur i ekonomi 2019 till forskning om klimat och ojämlikheter

Per Krusell är professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi på Stockholms universitet. Hans forskning rör sig inom det breda ämnet makroekonomi. På senare år har Per Krusell bland […]

Stiftelsens verksamhetsår 2018

Torsten Söderbergs Stiftelse beviljade under 2018 cirka 53 miljoner kronor till forskning fördelat på ämnesområdena medicin, ekonomi, rättsvetenskap och övrigt. Nära 48 miljoner ur ordinarie anslagsgivning.

Torsten och Wanja Söderbergs nordiska pris i design och konsthantverk har delats ut för sista gången

Torsten och Wanja Söderbergs pris i design och konsthantverk har under ett kvarts sekel uppmärksammat nyskapande och framstående gärningar inom design och konsthantverk i Norden. Priset instiftades med anledning av […]

Tomas Söderberg 1936–2019

Torsten Söderbergs Stiftelses ordförande fil.dr h.c. Tomas Söderberg har efter en kort tids sjukdom gått bort i början av det nya året i en ålder av 82 år.

Beslut i 2018 års anslagsgivning

Utgångspunkten i anslagsgivningen är donatorernas vilja och forskningsprojektens kvalitet. Var god avvakta beslutsbrev för definitivt besked och villkor för anslaget. Läs igenom anslagsvillkoren noga eftersom stiftelsen kan ha beviljat delar […]

Svenska industridesignpionjärer – i bokform och utställning

A&E Design står bakom formgivningen av många kända vardagsföremål och ergonomiska hjälpmedel. I år är det 50 år sedan företaget startades.

Statligt assisterat narkotikabruk leder till minskad brottslighet

Stockholmspriset i kriminologi 2019 tilldelas Schweiz tidigare förbundspresident Ruth Dreifuss och den amerikanska professorn Peter Reuter för deras pionjärarbete som på ett väsentligt sätt förbättrat behandlingen av narkotikamissbruk.

Mölndals stadsmuseum levandegör historien

ENTER Mölndal – Tulebosjön – en platsspecifik upplevelse om de bronsåldersfynd som gjorts vid Tulebosjön i Kållered.

Torsten Söderbergs Stiftelse välkomnar ny kanslichef

Närmast kommer Sabina från Uppsala kommun där hon varit chef för kulturförvaltningens stabsavdelning. Tidigare var hon även chef för Stadsbiblioteket i Uppsala. Sabina har akademisk bakgrund inom konstvetenskap samt biblioteks- […]

Nästa sida »