Antonina Bakardjieva Engelbrekt föreläser avseende Söderbergs professur i rättsvetenskap

Antonina Bakardjieva Engelbrekt föreläser avseende Söderbergs professur i rättsvetenskap

Den 21 april 2015 håller professor Antonina Bakardjieva Engelbrekt en installationsföreläsning med titeln ”Nätverksstyrning: en genväg till koherent rättstillämpning i EU:s inre marknad?” på Stockholms universitet.

Antonina Bakardjieva Engelbrekt är professor i europeisk integrationsrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Hennes forskning är inriktad mot europeisk ekonomisk rätt, särskilt områdena marknadsrätt, konsumenträtt och immaterialrätt. Intresset ligger huvudsakligen på processer av europeisering och globalisering och dess inverkan på nationell lagstiftning och rättsliga institutioner.

Antonina Bakardjieva Engelbrekt tillträdde Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelsers professur i rättsvetenskap den 1 januari 2015.

Om professuren

Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap instiftades år 2006 då stiftelserna donerade 25 miljoner kronor till Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. Professuren kan innehas av professorer vid fakulteten för en period av högst fyra år i taget.

Tidigare innehavare

Professor Petter Asp
Professor Claes Sandgren

Mölndals stadsmuseum levandegör historien

ENTER Mölndal – Tulebosjön – en platsspecifik upplevelse om de bronsåldersfynd som gjorts vid Tulebosjön i Kållered.

Ansök 2018

Ämnesområden Torsten Söderbergs Stiftelse ger anslag till vetenskaplig forskning inom områdena medicin, ekonomi och rättsvetenskap. I viss utsträckning stöds även forskning inom andra områden, vilka samlas under kategorin ”övrigt”, till exempel kultur […]

Torsten Söderbergs Stiftelse välkomnar ny kanslichef

Närmast kommer Sabina från Uppsala kommun där hon varit chef för kulturförvaltningens stabsavdelning. Tidigare var hon även chef för Stadsbiblioteket i Uppsala. Sabina har akademisk bakgrund inom konstvetenskap samt biblioteks- […]

Stiftelsens verksamhetsår 2017

Torsten Söderbergs Stiftelses anslagsgivning uppgick till drygt 55 miljoner kronor under verksamhetsåret 2017.

Årets Torsten Söderbergs akademiprofessor i medicin vill få hjärnan att reparera sig själv från nervskador

Thomas Perlmann, professor och forskargruppledare vid Karolinska Institutet, tilldelas Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2018.

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2018 till den isländske designern Brynjar Sigurðarson

Röhsska museets prisnämnd för Torsten och Wanja Söderbergs pris, med medel från Torsten Söderbergs Stiftelse, har beslutat att tilldela Brynjar Sigurðarson årets pris om 1 miljon svenska kronor.

Söderbergska priset i medicin för forskning om alkoholism

Markus Heilig, professor i psykiatri vid Linköpings universitet, får Söderbergska priset i medicin 2018, för viktiga forskningsinsatser för förståelsen av affektiva sjukdomar och alkoholism.

Beslut i 2017 års anslagsgivning

Utgångspunkten i anslagsgivningen är donatorernas vilja och forskningsprojektens kvalitet. Var god avvakta beslutsbrev för definitivt besked och villkor för anslaget. Läs igenom anslagsvillkoren noga eftersom stiftelsen kan ha beviljat delar […]

Hur kan vi bäst förstå varför ojämlikhet överförs mellan generationer?

Ojämlikhet i välbefinnande mellan individer och grupper har ofta varit i centrum för den offentliga debatten, inte minst de senaste åren. I föreläsningen sammanställer Mikael Lindahl resultat från sin forskning […]

”Så blir polisen effektiv – studera brottsmönster, inte enskilda brottsfall”

Stockholmspriset i kriminologi 2018 tilldelas professor Herman Goldstein för hans globala påverkan i att effektivisera och förbättra polisens arbete.

Nästa sida »