Policy för indirekta kostnader och direkta lokalkostnader från 2013

Bidrag till indirekta kostnader för administration och annan stödverksamhet (overhead) och direkta kostnader för lokal ska inte inkluderas i budgeten i ansökan till stiftelsen. Beräkning av dessa bidrag gör stiftelsen själv utifrån uppgifter i ansökan och underlag från lärosätet eller dylikt.

Medicin

Stiftelsen beviljar vanligen ramanslag inom området medicin. För det fall att bidrag till indirekta kostnader ska tas ut ska detta tas inom ramen för det beviljade anslaget. Bidraget till indirekta kostnaderna kan variera från fall till fall i enlighet med ansökningarna. Det får dock inte uppgå till mer än 20 procent av beviljat anslag. Bidrag till direkta lokalkostnader beviljas inte.

Ekonomi, rättsvetenskap och övrigt

Vid stipendiefinansiering beviljas ett bidrag till indirekta administrationskostnader på 60 000 kronor per år och heltidsforskare samt ett bidrag till direkta lokalkostnader på 50 000 kronor per år och heltidsforskare.

Lön och LKP beviljas endast i undantagsfall. I dessa fall uppgår bidraget till indirekta administrationskostnader på 80 000 kronor per år och heltidsforskare och bidraget till direkta lokalkostnader på 50 000 kr per år och heltidsforskare.

Vid annan finansierad tjänstgöringstid sker omräkning av dessa belopp. För professorer och forskare med utökad forskning i sin tjänst, till exempel på grund av nedsatt undervisningsskyldighet, kan dessa bidrag komma att reduceras.

Särskilda satsningar

Vid särskilda, större satsningar diskuteras bidragens storlek från fall till fall.

Forskningsrelaterade kostnader

Anslag till enbart konferenser, resor eller tryckning beviljas endast i undantagsfall. Bidrag till indirekta administrationskostnader och direkta lokalkostnader lämnas varken i dessa fall eller för övriga forskningsrelaterade kostnader.

Redovisningen enligt SUHF-modellen

Redovisning av direkta och indirekta kostnader enligt SUHF-modellen ska inges till stiftelsen endast vid förfrågan.

Ansök 2019

Stiftelsens ansökningsomgång för 2019 öppnar i augusti. Mer information kommer.

Min sida
» Logga in