Förbered ansökan

Ha material redo innan ansökan påbörjas.
  • Kort projektrubrik på svenska.
  • Populärvetenskaplig sammanfattning på svenska (max. 1 500 tecken inkl. blanksteg). Observera att texten ska vara bearbetad och klar för eventuell publicering på stiftelsens hemsida.
  • Projektbeskrivning på svenska (max. 12 500 tecken inkl. blanksteg). Observera att endast för ansökningar inom ämnesområdet medicin godtas projektbeskrivning på engelska.
  • Projektekonomi: Huvudsökande och medsökandes arbetsomfattning i projektet samt projektrelaterade kostnader. Information om den totala finansieringen för forskarna den sökta tidsperioden. Övriga anslagsgivare och annan finansiering för projektet.
  • Anslagsförvaltare (lärosäte eller annan organisation).
  • Namn på prefekt, institutionsansvarig, chef eller motsvarande samt adress och e-post.
  • Om ansökan gäller fortsättning på tidigare beviljat projekt ska uppkomna resultat anges tillsammans med en ekonomisk redogörelse.
  • Uppgifter om ev. beviljade anslag för andra projekt från Torsten Söderbergs Stiftelse.
  • Cv i pdf-format. Lämnas som bilaga.
  • Undertecknat intyg från handledare (gäller doktorander). Intyg i pdf-format lämnas som bilaga.

Att tänka på

Det är lämpligt att skriva projektbeskrivningen och sammanfattning i ett separat dokument för att sedan kopiera och klistra in texten i ansökningsformuläret. Stavningskontrollera texten.

Notera att vissa fält är teckenbegränsade och att eventuell formatering, så som fet stil, kursivering och upphöjda tecken försvinner. Vissa specialtecken sparas inte i systemet. Rubriker kan ev. skrivas med versaler.

Om ansökan innehåller bilder, diagram eller matematiska formler kan dessa läggas som bilaga. I ”Steg 7 – Bilagor” kan nödvändiga filer bifogas i pdf-format. Antalet bilagor och deras storlek är begränsade (max. 2 Mb).

Använd inte webbläsarens pilar för att växla sida utan använd systemets knappar.

Förhandsgranska alltid ansökan innan den skickas in. En ansökan är redigerbar till dess den skickas in. All obligatorisk information måste vara ifylld. Ta bort eventuella tomma rader i budgeten.

Ansök 2019

Stiftelsens ansökningsomgång för 2019 öppnar i augusti. Mer information kommer.

Min sida
» Logga in