Beslut

Samtliga sökande meddelas skriftligen beslut om beviljande eller avslag, vanligtvis under december månad.

Beslutsbrev sänds till huvudsökandes adress som angivits under kontakt- och organisationsuppgifter i ansökningsformuläret.

Beviljade anslag

Brev med villkor för anslaget ska undertecknas och återsändas stiftelsen i original. Instruktioner hur anslaget rekvireras finns i beslutsbrevet och under anslagsbeslut respektive anslagsbeslut medicin.

Senast sex månader efter avslutad anslagsperiod ska projektet slutrapporteras. Fleråriga anslag inom ämnesområdena ekonomi, rättsvetenskap och övrigt ska även delrapporteras. Läs mer om rapportering.

Beviljade anslag publiceras på stiftelsens webbplats samt i tryckt form i stiftelsens årsskrift. Se även stiftelsens integritetspolicy. Motivering till beviljande lämnas inte.

Avslagna ansökningar

Motivering till avslag lämnas inte.

Ansök 2019

Stiftelsens ansökningsomgång för 2019 öppnar i augusti. Mer information kommer.

Min sida
» Logga in