Att ansöka

Torsten Söderbergs Stiftelse tillämpar ett elektroniskt ansökningsförfarande. Stiftelsen rekommenderar att sökanden läser förberedelserna, steg för steg och gärna frågor och svar innan man skapar konto och påbörjar en ansökan.

Till vad kan man ansöka?

Torsten Söderbergs Stiftelse ger anslag till vetenskaplig forskning inom områdena medicin, ekonomi och rättsvetenskap. I viss utsträckning stöds även forskning inom andra områden, vilka samlas under kategorin ”övrigt”, till exempel kultur och historia.

Vem kan ansöka?

Stiftelsen beviljar anslag till forskare, främst disputerade och doktorander, verksamma i Sverige. För forskning utomlands krävs svenskt medborgarskap. Utländska medborgare som ingår i ansökan ska vara bosatta i och bedriva sin forskning i Sverige.

Etikprövning

Sökanden är ansvarig för att forskningen uppfyller villkor enligt svensk lagstiftning samt bedrivs i överensstämmelse med god forskningssed. Etikprövningsbeslut behöver således inte insändas. För mer information se Vetenskapsrådets etiska riktlinjer.

Behandling av personuppgifter

På stiftelsens webbplats publiceras beviljade anslag i form av sökandes namn och titel, beviljat belopp, anslagsförvaltare, projekttitel och populärvetenskaplig sammanfattning. Genom inlämnandet av ansökan samtycker sökanden till sådan publicering samt att stiftelsen får behandla personuppgifterna i ansökan i den utsträckning som krävs för denna hantering. Beviljade anslag publiceras även i tryckt form i en årlig skrift. Se vidare behandling av personuppgifter.

Ansök 2017

Stiftelsens ansökningsomgång för 2017 öppnar i augusti. Mer information om datum och instruktioner för ansökan kommer finnas här på webbplatsen före sommaren.

Min sida
» Logga in