Stiftelsens årliga ansökningsomgång är avslutad

Stiftelsens årliga ansökningsomgång är avslutad

Torsten Söderbergs Stiftelse tar årligen emot ansökningar i ämnesområdena medicin, ekonomi och rättsvetenskap samt i kategorin övrigt. Årets ansökningsomgång är avslutad.

Ansökningshandlingar tas endast emot digitalt via stiftelsens webbaserade ansökningssystem. Beviljade anslag publiceras på webbplatsen före jul. Samtliga sökande får skriftligt besked per post enligt kontaktuppgifter angivna i ansökan.

Medicin

Inom området medicin är stiftelsen speciellt intresserad av att stödja banbrytande forskning som vid lyckat utfall kan ge upphov till nya behandlingsmetoder.

Ekonomi

Inom området ekonomi ges forskningsanslag inom alla ekonomiska discipliner samt gränsöverskridande forskning med ekonomi som utgångspunkt.

Rättsvetenskap

Inom detta område ges anslag inom alla enskilda rättsvetenskapliga discipliner samt gränsöverskridande forskning med rättsvetenskap som utgångspunkt.

Övrigt

Inom kategorin övrigt ges anslag till forskningsprojekt som inte faller inom de tre huvudområdena,
till exempel kultur och historia. Även andra ämnen kan komma ifråga.


Läs mer

Anvisningar
Ansök

Söderbergska priset i medicin för forskning om alkoholism

Markus Heilig, professor i psykiatri vid Linköpings universitet, får Söderbergska priset i medicin 2018, för viktiga forskningsinsatser för förståelsen av affektiva sjukdomar och alkoholism.

Beslut i 2017 års anslagsgivning

Utgångspunkten i anslagsgivningen är donatorernas vilja och forskningsprojektens kvalitet. Var god avvakta beslutsbrev för definitivt besked och villkor för anslaget. Läs igenom anslagsvillkoren noga eftersom stiftelsen kan ha beviljat delar […]

Hur kan vi bäst förstå varför ojämlikhet överförs mellan generationer?

Ojämlikhet i välbefinnande mellan individer och grupper har ofta varit i centrum för den offentliga debatten, inte minst de senaste åren. I föreläsningen sammanställer Mikael Lindahl resultat från sin forskning […]

”Så blir polisen effektiv – studera brottsmönster, inte enskilda brottsfall”

Stockholmspriset i kriminologi 2018 tilldelas professor Herman Goldstein för hans globala påverkan i att effektivisera och förbättra polisens arbete.

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2017 till den norske ljus- och möbeldesignern Daniel Rybakken

Röhsska museets prisnämnd för Torsten och Wanja Söderbergs pris, med medel från Torsten Söderbergs Stiftelse, har beslutat att tilldela Daniel Rybakken årets pris om 1 miljon svenska kronor.

Stiftelsens verksamhetsår 2016

Torsten Söderbergs Stiftelses anslagsgivning uppgick till drygt 74 miljoner kronor under verksamhetsåret 2016.

Rättvisediplomati i Pufendorfs anda

Aggestam har under större delen av sin akademiska karriär ägnat sig åt forskning inom diplomati, freds- och konfliktlösning och därmed verkat i Pufendorfs anda. Som innehavare av Pufendorfprofessuren kommer Aggestam […]

Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2016 till bakterieforskare

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att tilldela Fredrik Bäckhed, Göteborgs universitet, Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2016.

Beslut i 2016 års anslagsgivning

Torsten Söderbergs Stiftelse presenterar 2016 års beviljade anslag som totalt uppgår till över 74 miljoner kronor fördelat på ämnesområdena medicin, ekonomi, rättsvetenskap och övrigt.

Förskola inte bra för alla – så kan vi drastiskt minska andelen manliga våldsbrottslingar

Stockholmspriset i kriminologi 2017 tilldelas professor Richard E. Tremblay (Kanada) för att ha funnit grundläggande, vetenskapliga samband mellan biologi och sociala faktorer inom mänsklig utveckling.

Nästa sida »