Rättsvetenskap

Inom detta område ges anslag inom alla enskilda rättsvetenskapliga discipliner samt gränsöverskridande forskning med rättsvetenskap som utgångspunkt.

» Beviljade anslag i rättsvetenskap

Min sida
Anslagsbeslut

Generella villkor, bilaga till anslagsbeslut i ekonomi, rättsvetenskap och övrigt 2018.

Försäkring

Information om försäkringsbeloppet som tilldelas vissa stipendier.

Stiftelsen stöder området medicinsk forskning.

» Mer om medicin
» Beviljade anslag

Inom området ekonomi ges anslag inom alla ekonomiska discipliner.

» Mer om ekonomi
» Beviljade anslag

Inom detta område ges anslag inom alla enskilda rättsvetenskapliga discipliner.

» Mer om rättsvetenskap
» Beviljade anslag

Inom övrigt ges anslag till forskningsprojekt som inte faller inom huvudområdena.

» Mer om övrigt
» Beviljade anslag