Övrigt

Inom kategorin övrigt ges anslag till forskningsprojekt som inte faller inom de tre huvudområdena, till exempel kultur och historia. Även andra ämnen kan komma ifråga.

» Beviljade anslag i kategorin övrigt

Försäkring

Information om försäkringsbelopp till stipendiater

Utbetalning

Hur rekvireras beviljat anslag för utbetalning?

Rapportering

Hur avrapporteras beviljat anslag?

Stiftelsen stöder området medicinsk forskning.

» Mer om medicin
» Beviljade anslag

Inom området ekonomi ges anslag inom alla ekonomiska discipliner.

» Mer om ekonomi
» Beviljade anslag

Inom detta område ges anslag inom alla enskilda rättsvetenskapliga discipliner.

» Mer om rättsvetenskap
» Beviljade anslag

Inom övrigt ges anslag till forskningsprojekt som inte faller inom huvudområdena.

» Mer om övrigt
» Beviljade anslag