Medicin

Stiftelsen stöder området medicinsk forskning. Stiftelsen är speciellt intresserad av att stödja banbrytande forskning som vid lyckat utfall kan ge upphov till nya behandlingsmetoder.

» Beviljade anslag i medicin

Min sida
Utbetalning

Hur rekvireras beviljat anslag för utbetalning?

Rapportering

Hur avrapporteras beviljat anslag?

Stiftelsen stöder området medicinsk forskning.

» Mer om medicin
» Beviljade anslag

Inom området ekonomi ges anslag inom alla ekonomiska discipliner.

» Mer om ekonomi
» Beviljade anslag

Inom detta område ges anslag inom alla enskilda rättsvetenskapliga discipliner.

» Mer om rättsvetenskap
» Beviljade anslag

Inom övrigt ges anslag till forskningsprojekt som inte faller inom huvudområdena.

» Mer om övrigt
» Beviljade anslag