Anslag

Torsten Söderbergs Stiftelse delar ut anslag till vetenskaplig forskning inom ämnesområdena medicin, ekonomi, rättsvetenskap samt i viss utsträckning inom kategorin "övrigt".

Under femårsperioden 2014-2018 har stiftelsen anslagit i snitt drygt 65 miljoner kronor per år till vetenskaplig forsknings- och undervisningsverksamhet inom huvudområdena.

Utgångspunkten i anslagsgivningen är donatorernas vilja och forskningsprojektens kvalitet.

Beviljade anslag presenteras under respektive ämnesområde, nedan. För en överblick av utdelade anslag från åren 2001–2008 hänvisas till årsskrifterna som finns tillgängliga under publikationer.

Min sida
Anslagsbeslut

Generella villkor, bilaga till anslagsbeslut i ekonomi, rättsvetenskap och övrigt 2018.

Anslagsbeslut medicin

Generella villkor, bilaga till anslagsbeslut i medicin 2018.

Stiftelsen stöder området medicinsk forskning.

» Mer om medicin
» Beviljade anslag

Inom området ekonomi ges anslag inom alla ekonomiska discipliner.

» Mer om ekonomi
» Beviljade anslag

Inom detta område ges anslag inom alla enskilda rättsvetenskapliga discipliner.

» Mer om rättsvetenskap
» Beviljade anslag

Inom övrigt ges anslag till forskningsprojekt som inte faller inom huvudområdena.

» Mer om övrigt
» Beviljade anslag