Alzheimerforskning prisas

Alzheimerforskning prisas

Söderbergska priset i medicin 2016 till Kaj Blennow för enastående och nyskapande forskning om Alzheimers sjukdom.

Professor Kaj Blennow, sektionen för psykiatri och neurokirurgi vid Göteborgs universitet/Sahlgrenska akademin, får Söderbergska priset i medicin 2016, för sin forskning om Alzheimers sjukdom. Prissumman är på en miljon kronor.

– Vad glad jag blir att höra det! Det är en stor ära för mig att få Söderbergska priset i medicin, säger Kaj Blennow när han nås av beskedet. Det är också väldigt glädjande att denna typ av kliniskt anknuten biokemisk forskning uppmärksammas. Det finns idag ett flertal nya mycket lovande läkemedel som är i slutfasen av kliniska prövningar, och den dag de förhoppningsvis finns tillgängliga för patienterna kommer det att finnas ett enormt behov av att kunna diagnosticera Alzheimer tidigt i förloppet av sjukdomen.

Kaj Blennow har haft en enorm inverkan på Alzheimerforskningen och har med sin forskning bidragit till att finna samt utveckla analyserna av biomarkörer för sjukdomen.

– Det är tack vare hans insatser som dessa numera mycket värdefulla och vanliga tester används såväl inom klinisk medicin, neurologi, geriatrik och psykiatri, som inom läkemedelsutvecklingen i hela världen, säger Kerstin Nilsson, ordförande i prisjuryn.

Kaj Blennow har haft som mål att göra sina forskningsresultat tillgängliga på kliniken, och hans laboratorium var därför först i världen med att introducera dessa analyser i diagnostisk rutin. Ett stort antal europeiska länder har därefter följt i hans fotspår och analysmetoderna används idag även i USA, Australien, Sydamerika och Japan.

Det Söderbergska priset i medicin premierar klinisk medicinsk forskning, vars resultat blivit uppenbart de senaste tio åren. Priset delas ut sedan 1986, fram till 2014 tillsammans med Ragnar Söderbergs stiftelse, och pristagaren utses i samarbete med Svenska Läkaresällskapet.

Priset på en miljon kronor överlämnades av H.M. Drottningen vid en ceremoni den 7 april 2016 på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm.

Professor Kaj Blennow tillsammans med H.M. Drottning Silvia samt från vänster Kerstin Nilsson, ordförande Svenska Läkaresällskapet och Maria Söderberg, ledamot Torsten Söderbergs Stiftelse. Foto Lasse Skog. 

Professor Kaj Blennow tillsammans med H.M. Drottning Silvia samt från vänster Kerstin Nilsson, ordförande Svenska Läkaresällskapet och Maria Söderberg, ledamot Torsten Söderbergs Stiftelse. Foto Lasse Skog.

Söderbergska priset i medicin för forskning om alkoholism

Markus Heilig, professor i psykiatri vid Linköpings universitet, får Söderbergska priset i medicin 2018, för viktiga forskningsinsatser för förståelsen av affektiva sjukdomar och alkoholism.

Söderbergska priset 2015 för forskning inom beteendeekonomi

Professorerna Tore Ellingsen och Magnus Johannesson får det Söderbergska priset i ekonomi 2015

Söderbergska priset i medicin 2014 till professor Leif Groop

Professor Leif Groop tilldelades det Söderbergska priset i medicin 2014 för sina banbrytande insatser inom diabetesforskning.

Söderbergska priset i rättsvetenskap 2013 till professor Maarit Jänterä-Jareborg

Professor Maarit Jänterä-Jareborg tilldelades det Söderbergska priset i rättsvetenskap 2013 för sina vetenskapliga insatser inom familjerätten.

Söderbergska priset i medicin 2012 till professor Christopher Gillberg

Professor Christopher Gillberg mottog det Söderbergska priset i medicin 2012 för sitt arbete inom det neuropsykiatriska forskningsområdet.

Söderbergska priset i ekonomi 2011 till professor Bertil Holmlund

Professor Bertil Holmlund tilldelades det Söderbergska priset i ekonomi 2011 för hans vetenskapliga insatser i arbetsmarknadsekonomi.

Söderbergska priset i medicin 2010 till professor Lars Klareskog

Professor Lars Klareskog mottog det Söderbergska priset i medicin 2010 för sin unika forskning inom reumatologi.

Söderbergska priset i medicin 2008 till professor Felix Mitelman

Professor Felix Mitelman tilldelades det Söderbergska priset i medicin 2008 för hans pionjärinsatser inom cancercytogenetiken.

Kaj Blennow

Professor Kaj Blennow forskningsledare för Neurokemiska laboratoriet vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Han tog sin läkarexamen vid Lunds Universitet, disputerade 1990 med en avhandling om Alzheimers sjukdom vid Göteborgs Universitet, och är sedan 1995 överläkare och chef för Neurokemiska Laboratoriet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Han har fått ett flertal internationella utmärkelser, bland annat Alois Alzheimer Research Award 2001, European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) Research Award 2010 och Alzheimer’s Association Lifetime Achievement Award 2011. Blennow innehar Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin sedan januari 2015.