Stockholmspriset i kriminologi 2016
Välkommen till Torsten Söderbergs Stiftelse
Torsten och Wanja Söderbergs pris till Ilkka Suppanen

Torsten Söderbergs Stiftelse har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena skall komma ifråga.

Aktuellt