Ann-Sofie Back får Torsten och Wanja Söderbergs pris 2014
Välkommen till Torsten Söderbergs Stiftelse
Årets ansökningsperiod är avslutad

Torsten Söderbergs Stiftelse har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena skall komma ifråga.

Aktuellt