Torsten och Wanja Söderbergs pris till Daniel Rybakken
Torsten och Wanja Söderbergs pris till Daniel Rybakken
Välkommen till Torsten Söderbergs Stiftelse

Torsten Söderbergs Stiftelse har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena skall komma ifråga.

Aktuellt