Stockholmspriset i kriminologi 2017 tilldelas professor Richard E. Tremblay, Kanada
Välkommen till Torsten Söderbergs Stiftelse
Stockholmspriset i kriminologi 2017 tilldelas professor Richard E. Tremblay, Kanada

Torsten Söderbergs Stiftelse har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena skall komma ifråga.

Aktuellt