Välkommen till Torsten Söderbergs Stiftelse
Söderbergska priset i medicin till Markus Heilig
Torsten och Wanja Söderbergs pris till Brynjar Sigurðarson

Torsten Söderbergs Stiftelse har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena skall komma ifråga.

Aktuellt