Beslut i 2014 års anslagsgivning
Välkommen till Torsten Söderbergs Stiftelse
Ann-Sofie Back får Torsten och Wanja Söderbergs pris 2014

Torsten Söderbergs Stiftelse har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena skall komma ifråga.

Aktuellt